Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων - Βουζουλίδου Ευδοξία

21-07-2021 13:28

Ο θεσμός της άσκησης εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να ιδωθεί απλώς ως το απαραίτητο στάδιο για την μετάβαση από την θεωρητική γνώση στην πράξη. Ωστόσο, η λειτουργική μετάβαση στην μάχιμη δικηγορία, που ο θεσμός της άσκησης καταρχήν εξυπηρετεί, δεν θα έπρεπε να αποτελεί αυτοσκοπό. Και τούτο, διότι, στην πραγματικότητα, το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί μια ευκαιρία για αλλαγή, για εξέλιξη σε επαγγελματικό, ακαδημαϊκό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Κατ’ ουσίαν, με την έναρξη αυτής της περιόδου, ένας νέος νομικός εισέρχεται σε μια εντελώς καινούρια πραγματικότητα, όπου καλείται να προβεί στην εμπέδωση των όσων χρήσιμων γνώσεων έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών του, αλλά και στην αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων που διαθέτει, με σκοπό την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας. Καλείται να εξοπλιστεί με υπομονή και επιμονή, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες του επαγγέλματος. Επιπλέον, όμως, χρειάζεται να καλλιεργήσει και τις προσωπικές δεξιότητες του, ώστε να είναι σε θέση να αφουγκραστεί τον κοινωνικό σφυγμό και να εντοπίσει εκείνο το πεδίο του Δικαίου, όπου βρίσκεται η κλίση του. Απέναντι στις αντιξοότητες που ο πληττόμενος κλάδος της δικηγορίας γνωρίζει, «όπλο» του κάθε νέου νομικού θα πρέπει να αποτελεί η γνώση. Η άσβεστη δίψα για μάθηση, το ακούραστο πνεύμα του και η διαρκής επιμόρφωση αποτελούν ικανά αντίβαρα ώστε να υπερκεράσει τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Στην κατεύθυνση αυτήν, καθοριστικό ρόλο επιτελεί η Πολιτεία, η αρωγή της οποίας οφείλει να εστιάζει στην θωράκιση των νεοεισερχόμενων στον κλάδο της δικηγορίας με όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να διασφαλίσουν, κατά το δυνατόν, την ομαλή ένταξη των νέων στο πλέον ανταγωνιστικό πεδίο της μάχιμης δικηγορίας. Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται και η συμβολή των Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι μέσα από την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα πρέπει να αποβλέπουν στην υψηλή κατάρτιση των νέων δικηγόρων, με επαρκείς γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες. Σε προσωπικό επίπεδο, ως νέα δικηγόρος, εκτιμώ ότι παρά τις προκλήσεις που ο κλάδος μας συλλογικά αντιμετωπίζει, η στοχευμένη λήψη μέτρων ανάκαμψης και η ανάληψη δράσεων ενίσχυσης των νέων δικηγόρων θα συνδράμουν στην βελτιστοποίηση των συνθηκών του επαγγέλματος και στην έξοδο από το καθεστώς αβεβαιότητας.

Βουζουλίδου Ευδοξία, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος