Συνήγορος του Πολίτη: Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης 2021

29-06-2022 11:41

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης 2021

Τα κενά που πρέπει να καλύψει η χώρα μας στον τομέα των διακρίσεων, ανέδειξε για μια ακόμη φορά η Ειδική Έκθεση Ίσης Μεταχείρισης του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2021.

Είναι ενδεικτικό ότι ειδικά οι καταγγελίες για διάκριση λόγω φύλου αντιστοιχούν περίπου στις μισές επί του συνόλου των αναφορών που έλαβε ο Συνήγορος για το 2021, ενώ αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των καταγγελλόμενων περιστατικών διάκρισης λόγω αναπηρίας, που αντιστοιχεί σε περίπου το ¼ του συνόλου των αναφορών για το 2021.

Aντίστοιχα, το 2021 ο Συνήγορος έλαβε συνολικά 41 καταγγελίες για παρενόχληση (και κυρίως για σεξουαλική παρενόχληση) σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ, στο πρόσφατο παρελθόν, ο αριθμός των σχετικών καταγγελιών σε ετήσια βάση δεν ξεπερνούσε τις 20.

Το 2021, όμως, υπήρξαν και σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής αλλά και την ουσιαστική αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης ισότιμου ρόλου για τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών.

Ο Συνήγορος, που είχε ταχθεί προ πολλού υπέρ της επιτακτικής ανάγκης αναθεώρησης του πλαισίου, είδε σημαντικά σημεία των προτάσεών του να έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου, που αποτέλεσε το Ν. 4808/2021. Με τον εν λόγω νόμο επικυρώνεται η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας και παράλληλα, ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο, τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, η Οδηγία 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής.

«Κάθε έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το επίπεδο σεβασμού της αρχής της ίσης μεταχείρισης στη χώρα μας αποτελεί και άσκηση αναστοχασμού και αυτοκριτικής. Γιατί, πέρα από τις θεσμικές, συστημικές στρεβλώσεις που καταγράφει και αναδεικνύει, πέρα από τις αγκυλώσεις στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και τις επίμονες εστίες αθέμιτων διακρίσεων στον ιδιωτικό τομέα, θέτει άβολα ερωτήματα για τις νοοτροπίες, τις πρακτικές και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις καθενός και καθεμίας μας», επισήμανε ο

Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης.

Πληροφορίες: 213 1306600

Ενημερωτικό Σημείωμα - Ίση Μεταχείριση - Ειδική Έκθεση 2021 - Λήψη Αρχείου

Ίση Μεταχείριση - Ειδική Έκθεση 2021 - Λήψη Αρχείου 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος