Αχιλλιάς Ιωάννης

Ο Ιωάννης Αχιλλιάς έλαβε πτυχίο από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στο Αστικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο από την ίδια Σχολή, ενώ επίκειται η εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής.

Ασκεί δικηγορία από το 2006, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου στους τομείς του Αστικού και Εμπορικού δικαίου, ενώ από το 2009 ασχολείται και με την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

Είναι Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαιτητής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Έχει εκπαιδευτεί στη Διεθνή Εμπορική Διαμεσολάβηση, και τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία όπως στη σύνταξη και νομική διαχείριση Διεθνών Εμπορικών Συμβάσεων από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι, ενώ είναι μέλος του ICC HELLAS.

Συμμετείχε στον παραολυμπιακό αθλητισμό στο άθλημα της ρίψης ακοντίου, ενώ παρέχει αφιλοκερδώς νομικές υπηρεσίες σε σωματεία και νομικά πρόσωπα Ατόμων με Αναπηρία. 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος