«“ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ” ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΣΑ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

(«www.metodikigoro.gr»)

 Η παρούσα αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Προστασίας) σύμφωνα με την οποία ο συνδυασμός υποψηφίων του Δ.Σ.Α. «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» («ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ»), κατ΄ εφαρμογή του υπ’αρ. 679/2016 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε συγκεκριμένες online δραστηριότητές του.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συνδυασμό μας, στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

 1.  Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
  Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».
 2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
  Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;
  Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, όπως εκτίθενται κατωτέρω, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται.
  • Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας.
   • το ονοματεπώνυμό σας,
   • την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και το τηλέφωνο σας.
   • τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμά σας.
  • Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
   • την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας,
   • την ημερομηνία εγγραφής σας,
   • τη διεύθυνση IP εγγραφής.
  • Ως προς την αποστολή του magazino ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ:
   • το ονοματεπώνυμό σας
   • τη διεύθυνσή σας
   • το email σας
   • το τηλέφωνό σας
  • Ως προς τις προωθητικές ενέργειες στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram ή/και στο YouTube:
   • τυχόν στοιχεία των προσωπικών μηνυμάτων σας.
  • Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
   • το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εκάστοτε δημοσιογράφου.

Επιπλέον, γίνεται χρήση cookies, τα οποία συλλέγουν τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας του «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ», μόνο κατόπιν συγκατάθεσής σας και σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, που είναι επίσης δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Cookies εδώ.

 

 1. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
  • Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας:
   Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, όπως τα δηλώνετε κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας.
  • Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
   Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, όπως τα δηλώνετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, για την αποστολή newsletter.
  • Ως προς την αποστολή του magazino ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ:
   Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους, όπως τα δηλώνετε κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητών για την αποστολή του magazino.
  • Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
   Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ίδιους ή τα Μ.Μ.Ε. στα οποία εργάζεστε για την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σχετικά με τη δραστηριότητά μας.

 

 1. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας από το «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ»;
  Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία τους.
  • Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας:
   Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία εκδηλώνεται με την αποστολή του σχετικού μηνύματος επικοινωνίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
  • Ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων του «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» στην ιστοσελίδα:
   Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία λαμβάνεται εγγράφως ή στην εκτέλεση σύμβασης της οποίας θα είστε συμβαλλόμενο μέρος. Ως προς τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.
  • Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
   Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία εκδηλώνεται μέσω της καταχώρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

   Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνά σας.
  • Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
   Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στα υπέρτερα έννομα συμφέροντα μας, δηλαδή στην πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητές μας μέσω των Μ.Μ.Ε., στο πλαίσιο της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης κατά τη λειτουργία μας.

 

 1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας ή/και είναι οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας;
  • Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας:
   Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
  • Ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων του «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» στην ιστοσελίδα:
   Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του «με το δικηγορο» και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο, καθώς και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας.
  • Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
   Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.
  • Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
   Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο. 

 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
  Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει:
  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς την άδεια μας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016 (άλλως GDPR).

 

 1. Διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;
  Κατά κανόνα δεν αποστέλλουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.
  Ως προς την αποστολή newsletter:

 

 1. Πότε διαγράφουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
  Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.
  • Ως προς την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας:
   Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται εφόσον παρέλθει ένα έτος από το πέρας της επικοινωνίας μας.
  • Ως προς την προώθηση δραστηριοτήτων του «ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» στην ιστοσελίδα:
   Τα προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά το πέρας της εκάστοτε διαφημιστικής καμπάνιας.
  • Ως προς την αποστολή newsletter σε όσους εγγράφονται στην ιστοσελίδα:
   Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται εφόσον παρέλθουν έξι μήνες, χωρίς να σας έχει αποσταλεί newsletter.
  • Ως προς τις προωθητικές ενέργειες στα social media, ήτοι στο Facebook ή/και στο Instagram ή/και στο YouTube:
   Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω της επικοινωνίας με Facebook Μessenger και Instagram Direct διαγράφονται κατόπιν της παρόδου τριών μηνών από την τελευταία επικοινωνία μας.
  • Ως προς την ηλεκτρονική αποστολή δελτίων τύπου σε ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.:
   Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται κατόπιν της αποχώρησής σας από το εκάστοτε ηλεκτρονικό ΜΜΕ.

 

 1. Είναι ασφαλή τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
  Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας
   Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Προσωπικών Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα κοινολογούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
  • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων
   Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών (π.χ. διόρθωση ονόματος), ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
  • Έχετε δικαίωμα διαγραφής
   Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
  • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας
   Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
   Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
  • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας
   Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, επικοινωνώντας μαζί μας με οποιοδήποτε από τους τρόπους επικοινωνίας αναφέρονται στην κατηγορία «επικοινωνία» της ιστοσελίδα μας, διατυπώνοντας το αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας:

  Κατόπιν της λήψης του αιτήματός σας, θα σας σταλεί ειδική αίτηση προς συμπλήρωση, για τη διεκπεραίωσή του.

 

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;
  Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

  Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορούμε να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

  Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (www.dpa.gr).

 

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;
  Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

 

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς;
  Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;
  Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε την 8/1/2024.

 

 

 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος