Ζυγούρη Zέτα

Eίναι δικηγόρος Αθηνών, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Π. Ζυγούρης & Συνεργάτες, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, και ειδικότερα στο δίκαιο του περιβάλλοντος. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ξεκίνησε να εργάζεται από το 2017 στο γραφείο του πατέρα της, Πάνου Ζυγούρη, Δικηγόρου Αθηνών, που διατέλεσε και Νομικός Σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας επί σειρά ετών. Ασχολείται τόσο σε δικαστικό όσο και σε γνωμοδοτικό επίπεδο με ζητήματα δημοσίου και διοικητικού δικαίου, περιβαλλοντικού, δημοσιονομικού, πειθαρχικού και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, καθώς και του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ενώ παράλληλα ειδικεύεται και στο οικονομικό έγκλημα στο Δημόσιο. Παρέχει επίσης πλούσιο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό έργο σε πολλούς Δήμους της χώρας, και Φορείς Ο.Τ.Α. πάνω σε ζητήματα οργάνωσης και διοικητικής λειτουργίας, προσωπικού, οικονομικής λειτουργίας, προγραμματικών συμβάσεων, αδειοδοτήσεων κ.α.. Ασχολείται ενεργά με την νομική αρθρογραφία και έρευνα (βλ. ενδεικτικά « Πρότυπος Οδηγός για τις Προγραμματικές Συμβάσεις», «Σύντομη Ερμηνεία κατ’ άρθρ. ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» σε συγκριτική επισκόπηση με τον προϊσχύοντα ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (236 σελ.)», «Η Θεσμοθέτηση Μονάδων εσωτερικού ελέγχου (ΜΕΕ- (unités de contrôle interne) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών στους Ο.Τ.Α α’ βαθμού», «Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης και αναγνωριστικές δικαστικές αποφάσεις», «Η εκτέλεση έργων υποδομής των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων» κ.α.) και την συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες και σεμινάρια., και είναι μέλος της συντακτικής ομάδας της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις. 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος