Δημήτρης Αναστασόπουλος στο dikastiko.gr: Προϋπολογισμός ΔΣΑ – Δείγματα γραφής μιας διοίκησης

14-07-2021 13:30

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 23-6-2021 συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων 2021. Σε ό,τι μας αφορά, δεν τον υπερψηφίσαμε, για μια σειρά λόγους που αναπτύξαμε στο Δ.Σ. και συνοψίζονται κατωτέρω. Ωστόσο, με αφορμή την εν λόγω συζήτηση επισημαίνουμε ακόμα μια φορά ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα όλα τα μέλη μας να μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μας, ώστε να διαμορφώνουν ιδία άποψη για τις θέσεις και την επιχειρηματολογία του καθενός μας. Δυστυχώς, αν και αυτό είναι κάτι που όλοι είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά (ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα μέλη μας), μετεκλογικά μόνο εμείς συνεχίσαμε να το υποστηρίζουμε. Βεβαίως, μάλλον ζητάμε πολλά για τα μέλη μας όταν η παρούσα διοίκηση αρνείται μέχρι σήμερα, ήτοι επί 3,5 χρόνια, ακόμα και να δώσει τα πρακτικά των Δ.Σ. στα μέλη αυτού! Κάποιοι αντιλαμβάνονται, δυστυχώς, τον εαυτό τους ως σύγχρονο «αυτοκράτορα» και το Σύλλογο μας ως προσωπικό τους οίκημα, όπως πλειστάκις άλλωστε έχουν αποδείξει.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Συλλόγου μας, οφείλουμε καταρχάς να τονίσουμε ότι πρόκειται για την κορυφαία πράξη μιας διοίκησης, για αυτό άλλωστε από τον Κώδικα Δικηγόρων προβλέπεται καταρχήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης επ’αυτού (α.92 ΚΔ). Πρόκειται για την πράξη εκείνη δια της οποίας η εκάστοτε διοίκηση καταδεικνύει τη στοχοθεσία της και τις επιδιώξεις της για το επόμενο έτος, διαχειριζόμενη τα οικονομικά του Συλλόγου.

Εν προκειμένω, ο «προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων 2021 έως την 31/5/2021», ο οποίος τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση κατά το Δ.Σ. της 23-6-2021, αντιμετωπίστηκε ως μια διαδικαστική πράξη αριθμών. Δεν υπήρξε καμία εισήγηση γραπτή της αρμόδιας υπηρεσίας και του προεδρείου του Δ.Σ, ενώ δεν ζητήθηκαν – ούτε φέτος, καίτοι πολλάκις το έχουμε επισημάνει – οι εισηγήσεις/προτάσεις όλων των υπηρεσιών του Συλλόγου, σχετικά με τα κονδύλια που εκείνες χρειάζονται, ορίζοντας τις ανάγκες και τους στόχους τους, ώστε αφενός να εξοικονομηθούν χρήματα και αφετέρου να εκσυγχρονιστούν. Πολλώ, δε, μάλλον αυτό πρέπει να συμβαίνει σε μια περίοδο όπου τα αποθεματικά του ΔΣΑ έχουν μειωθεί σημαντικά.

Επιπλέον, ο φερόμενος ως προϋπολογισμός 2021, ο οποίος εν μέρει αποτελεί προϋπολογισμό και εν μέρει απολογισμό για το πρώτο πεντάμηνο 2021, εισήχθη στο Δ.Σ. εξαιρετικά καθυστερημένα. Όσο και αν αποτελεί δικαιολογία η έκτακτη κατάσταση που πράγματι βιώσαμε/βιώνουμε λόγω covid-19, όφειλε, και μπορούσε, να έχει εισαχθεί αρκετούς μήνες προ του έτους 2021, και πάντως κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2020 (προ του νέου lockdownτου Νοεμβρίου, το οποίο άλλωστε και δεν μπορούσε κάποιος με απόλυτη βεβαιότητα να έχει προβλέψει), ώστε πράγματι να αποτελεί «προϋπολογισμό».

Τέλος, ακόμα μια φορά δεν υπήρξε καμία πρόνοια για όρους και συνθήκες διαφάνειας και δημοσιότητας, προς τα μέλη μας. Παρά το γεγονός ότι επανειλημμένως έχουμε προτείνει την εφαρμογή «διαύγειας» για τον ΔΣΑ, όπου θα αναρτώνται όλες οι δαπάνες, όχι μόνο αυτό δεν υιοθετείται αλλά αντιθέτως δεν υφίστανται μέχρι σήμερα ικανές συνθήκες διαφάνειας. Δεν υπάρχει καν πρόβλεψη στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (ή στο dsanet) ειδικής ενότητας όπου να αναρτώνται όλοι οι προϋπολογισμοί και ισολογισμοί.

Για τους συνοπτικά, λοιπόν, ως άνω αναφερόμενους λόγους δεν υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό 2021, ως αυτός εισήχθη στο Δ.Σ. μας. 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος