Η δικηγορία σήμερα μέσα από τα μάτια των ασκούμενων και νέων δικηγόρων - Γαλάνης Παναγιώτης

21-07-2021 13:34

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η δικηγορία σήμερα βιώνει μία ανείπωτη κρίση. Στο επίκεντρο, βεβαίως, αυτής βρίσκονται οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι, ως η πλέον «εύθραυστη» μερίδα του δικηγορικού σώματος. Και τούτο, γιατί ξεκινούν την άσκηση του επαγγέλματός τους στις πλέον δυσοίωνες συνθήκες, «κουβαλώντας» πίσω τους μία κρίση δεκαετίας, αλλά και μία νέα υγειονομική κρίση. Οι ίδιοι εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε ένα «εχθρικό» περιβάλλον, έχοντας επιπλέον να αντιμετωπίσουν τον υπέρμετρο ανταγωνισμό, αλλά και πληθώρα στερεοτύπων για το επάγγελμά τους.

      Αφετηρία, όμως, κάθε δραστηριότητας αποτελεί η δικηγορική άσκηση. Η άσκηση αποτελεί, κατά γενική παραδοχή, την απαρχή της τριβής του νέου επιστήμονα, απόφοιτου Νομικής Σχολής με την απαιτητική και πολυστρωματική αγορά εργασίας. Ο ίδιος καλείται να μετουσιώσει στην πράξη όσα αφομοίωσε με κόπο και προσπάθεια στη διάρκεια των σπουδών του. Ωστόσο, θεωρώ ότι η άσκηση «έχει τη γεύση που της δίνεις!». Και τούτο σημαίνει πρακτικά ότι ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα να ασκηθεί με τον τρόπο που επιθυμεί και στον τομέα που προσδοκά να εντρυφήσει. Σίγουρα, οι συνθήκες και η οικονομική συγκυρία δεν συνηγορούν σε αυτό. Ωστόσο, εφόσον το αντικείμενο με το οποίο καταπιάνεται ο ασκούμενος δικηγόρος είναι της επιλογή του, τότε είναι πιθανότερο η άσκηση να αποβεί ωφέλιμη και αποδοτική για τον ίδιο. Αυτό περιγράφει και τη δική μου περίπτωση, στον κλάδο του Δημοσίου Δικαίου.

      Προσδοκία για τον νέο δικηγόρο θα πρέπει να αποτελέσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δικαιοσύνης και διοικητικής λειτουργίας, χωρίς να περιστέλλεται η δικηγορική του ύλη. Επίσης, η επίσπευση στην απονομή δικαιοσύνης θα αποτελέσει λύση σε ένα πάγιο «καρκίνωμα», την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας δίκης. Ταυτόχρονα, η εξειδίκευση σταδιακά θα τεθεί σε ισότιμη βάση με τη γενική δικηγορία και τούτο αρχίζουμε να το παρατηρούμε και στην επαρχία, απ’ όπου προέρχομαι και όχι μόνο στις μεγαλουπόλεις.

      Με την ελπίδα ότι η ατομική δυναμική ενός εκάστου, αλλά και η συνεργασία μας θα επιλύσει χρόνιες παθογένειες της δικαιοσύνης πορευόμαστε σε ένα αβέβαιο, αλλά σίγουρα μεστό και ενδιαφέρον μέλλον!

Γαλάνης Παναγιώτης, Δικηγόρος Λαμίας, Υπ.Δρ.Νομικής ΕΚΠΑ 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος