Πίνακας με το καθεστώς λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων

21-09-2021 15:06
 
Προς διευκόλυνση των συναδέλφων δημιουργήσαμε τον επισυναπτόμενο πίνακα με το ισχύον καθεστώς λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων του νομού Αττικής, τόσο ως προς τις καταθέσεις πράξεων όσο και ως προς τις διενέργειες ελέγχων.
 
Στον Πίνακα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία επικοινωνίας ( email και τηλέφωνα επικοινωνίας) των επί μέρους Ειρηνοδικείων.
 
Τέλος, στον κάτωθι σύνδεσμο υπάρχει ο πίνακας με τις περιοχές των ΟΤΑ ανά Κτηματολογικό Γραφείο του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που είναι ήδη σε λειτουργία και παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες (https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/Main/Areas) 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος