Η εισήγηση μας στο Δ.Σ. σχετικά με την αλλαγή των τυπικών προσόντων για τον διορισμό των λειτουργών ΝΣΚ- Δεν απαιτείται πλέον ο υποψήφιος να έχει ενεργή άδεια δικηγορίας

21-09-2021 15:21
Αγαπητές/οι συνάδελφοι, 
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα προς επεξεργασία το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».

Το σχέδιο νόμου αναμορφώνει τον νόμο 3086/2002 προκειμένου να υπάρξει, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, εκσυγχρονισμός, ανασχεδιασμός, ευελιξία, επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών, συμβολή και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης και εκτέλεση των αποψάσεων των Δικαστηρίων, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια λειτουργία του ΝΣΚ.

Μία από τις αλλαγές του σχεδίου νόμου εντοπίζεται στο άρθρο 37  παρ. 1.: Ως λειτουργός του ΝΣΚ διορίζεται, κατόπιν διαγωνισμού, όποιος: α) έχει την ελληνική ιθαγένεια ή ο ομογενής που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο, β) ήταν ή είναι δικηγόρος ή είναι δικαστικός λειτουργός, γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας του και δ) έχει άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

Το άρθρο αυτό τροποποιεί τα προσόντα διορισμού που προέβλεπε ο ν.3086/2002 στο άρθρο 30: 1.Μέλος του Ν.Σ.Κ. δεν διορίζεται όποιος δεν έχει ελληνική ιθαγένεια. 2.Έλληνας το γένος, που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, είναι δυνατόν να διοριστεί σύμφωνα με τις εξαιρέσεις, που προβλέπονται από ειδικούς νόμους. 3.Αλλογενείς δεν μπορούν να διοριστούν προτού παρέλθουν 5 έτη από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 4.Ως μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους και έχουν άδεια δικηγόρου η είναι δικαστικοί λειτουργοί και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: Με τη συγκεκριμένη διάταξη δεν απαιτείται πλέον ο υποψήφιος να έχει ενεργή άδεια δικηγορίας, όπως ίσχυε στο παρελθόν, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και νομικοί που απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε άλλους φορείς, χωρίς πλέον να ασκούν δικηγορία ή σε συμβολαιογράφους κλπ.

 
Επειδή πρόκειται για μια σημαντική - θεσμικά και ουσιαστικά - αλλαγή που μας αφορά και ως δικηγορικό σώμα, καταρχάς να ενημερωθούμε παρακαλώ αν κληθήκαμε στη διαβούλευση ή έστω αν έχουμε ενημερωθεί. Επίσης, φρονώ θα πρέπει να λάβουμε θέση επί του νομοσχεδίου σε κάθε περίπτωση. 
 
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Αναστασόπουλος
 


 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος