Το πρόγραμμα και οι θέσεις μας για τους έμμισθους δικηγόρους

25-10-2021 14:37

Οι έμμισθοι συνάδελφοι μας είναι ένα ζωντανό κύτταρο του δικηγορικού σώματος, που χρειάζεται διαρκώς την υποστήριξη του Συλλόγου μας. Με τρόπο θεσμικό και οργανωμένο και όχι αποσπασματικά και εκ των υστέρων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις, για τις οποίες θα εργαστούμε συστηματικά αμέσως μετά τις εκλογές.

Επισυνάπτονται οι βασικές θέσεις του Συνδυασμού μας για τους έμμισθους  δικηγόρους:

Θεσμική οργάνωση ΔΣΑ – Ενεργή συμμετοχή των έμμισθων δικηγόρων

 • Δημιουργία ειδικού τμήματος στον ΔΣΑ για τους έμμισθους δικηγόρους, για την καθημερινή υποστήριξη και ενημέρωση σε κάθε είδους πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Συμμετοχή και της Ένωσης Έμμισθων Δικηγόρων στο τμήμα αυτό, καθώς και κάθε άλλης συλλογικότητας εμμίσθων συναδέλφων μας.
 • Δημιουργία παρατηρητηρίου προστασίας θέσεων εμμίσθων δικηγόρων έναντι καταργήσεως ή υποβαθμίσεως θέσεων και αμέσου αντιδράσεως
 • Θέσπιση κανόνων στις προκηρύξεις για την πρόσληψη δικηγόρων στο δημόσιο τομέα, προς αποφυγή φωτογραφικών προκηρύξεων και εξασφάλιση ίσων όρων για όλους

Έμμισθοι Δημόσιου Τομέα

 • Βελτίωση του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου κατά την πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου στον δημόσιο τομέα
 • Επαναθεσμοθέτηση μισθολογικής εξέλιξης με βάση τα χρόνια είτε δικηγορίας είτε υπηρεσίας (επαναφορά χρονοεπιδόματος για εμμίσθους δικηγόρους δημόσιου τομέα – κατάργηση της απαγόρευσης μισθολογικής εξέλιξης των εμμίσθων δικηγόρων δημοσίου, που προβλέπεται στο ενιαίο μισθολόγιο)
 • Χορήγηση όλων των επιδομάτων του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου και στους εμμίσθους δικηγόρους
 • Κατάργηση των μη ασφαλιστικών κρατήσεων 1% και 2% του Ν.3986/2011 επί των αποδοχών των εμμίσθων δικηγόρων δημοσίου

Έμμισθοι Ιδιωτικού Τομέα.

 • Εξίσωση με εκείνες των μισθωτών, των παροχών σε χρήμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. προς τους έμμισθους δικηγόρους στον υπό σύνταξη Ενιαίο Κανονισμό Παροχών
 • Άμεση επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, όπως είναι οι εσφαλμένες εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εισφορών των τελευταίων ετών και η μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης συντάξεων για τους υπό συνταξιοδότηση δικηγόρους της Εθνικής Τράπεζας με βάση τον επιλεγόμενο από αυτούς ως τελευταίο τους ασφαλιστικό φορέα κύριας σύνταξης

Έμμισθοι Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

 • Ολοκλήρωση της ενίσχυσης και προστασίας της θεσμικής θέσης του εμμίσθου δικηγόρου με:
 • Νομοθετική κατοχύρωση της δικηγορικής ιδιότητας προϊσταμένου/ης νομικής υπηρεσίας/νομικού τμήματος σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό
 • Νομοθετική επιβεβαίωση περί του χαρακτήρα των αποδοχών των εμμίσθων ως δικηγορικής αμοιβής και περί πενταετούς παραγραφής αυτών
 • Κατάργηση της αυτοδίκαιης λύσης της έμμισθης σχέσης στα 67 έτη
 • Βελτίωση του ύψους της αποζημίωσης απολύσεως/συνταξιοδοτήσεως εμμίσθου δικηγόρου
 • Μηνιαία εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των εμμίσθων δικηγόρων από την ελεύθερη δικηγορία, με ορθό τρόπο και με πλήρη διασύνδεση των συστημάτων απεικόνισης ασφαλιστικών εισφορών από μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση και διόρθωση παρανόμων ειδοποιητηρίων ΕΤΕΑΠ ετών 2017-2019
 • Αξιοποίηση της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ που πληρώνουν οι έμμισθοι, σε σκοπούς ενίσχυσης των αδύναμων συναδέλφων που δοκιμάζονται ή σε ξεχωριστό επίδομα ανεργίας των εμμίσθων δικηγόρων με ξεχωριστό πόρο ή άλλως μη συνέχισης της στο μέλλον και τυχόν επιστροφή εισφορών
 • Άμεση επίλυση των εκκρεμοτήτων στις συντάξεις των εμμίσθων δικηγόρων για συνυπολογισμό της εργοδοτικής εισφοράς 2002-2016 και της παράλληλης ασφάλισης έως 31/12/2016

Για συνεργάτες δικηγόρους με «μπλοκάκι»/μηνιαία αμοιβή

 • Θεσμοθέτηση ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής
 • Κατάργηση των προβλέψεων εγκυκλίου και εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας για εξαίρεση δικηγόρων από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν.4387/2016 και βελτίωση του πλαισίου των διατάξεων για απασχόληση των συνεργατών με μπλοκάκι


 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος