Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Έρευνας Κτηματολογίου

07-06-2021 12:02

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα συνοπτικό εγχειρίδιο με αναφορά στις δυνατότητες διενέργειας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής έρευνας ακίνητης περιουσίας και ελέγχου τίτλων σε Κτηματολογικά Γραφεία Αττικής και Επαρχίας για τα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αυτή και τα οποία αναφέρονται σε σχετικό παράρτημα στο τέλος του οδηγού.
 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος