Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Επιβολή προστίμου για αποστολή αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας

01-07-2022 11:58
Περίληψη
 

Η Αρχή επέβαλε, με βάση τα άρθρα 21 του ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 και 4 του ν. 3471/2006, πρόστιμο 3.000 ευρώ σε υποψήφιο πολιτικό πρόσωπο για παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 αναφορικά με μη νόμιμη πραγματοποίηση πολιτικής επικοινωνίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη ότι δεν δόθηκε δυνατότητα άσκησης εναντίωσης και υπήρχε μόνο μία καταγγελία κατά του υπευθύνου επεξεργασίας.

Απόφαση

Πηγή: dpa.gr 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος