Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον ορισμό εκπροσώπων Τύπου σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες

27-07-2022 13:32

Τον ορισμό εκπροσώπων Τύπου στα Ανώτατα Δικαστήρια, τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στα Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς καθώς και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Σχέδιο Νόμου για τη «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Η πρόβλεψη του θεσμού του εκπροσώπου Τύπου στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες καθίσταται αναγκαία, ώστε να αποσαφηνίζονται δικαστικά ζητήματα για υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

  • «Με απόφαση της Ολομέλειας των Ανώτατων Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, των Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς α) ορίζεται ανά τριετία ένας δικαστικός λειτουργός ως εκπρόσωπος Τύπου του οικείου δικαστηρίου ή της Γενικής Επιτροπείας και β) τίθεται το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Ο εκπρόσωπος Τύπου επικουρείται στο έργο του από έναν δικαστικό υπάλληλο, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων».
  • «Με απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς α) ορίζεται ανά τριετία ένας εισαγγελικός λειτουργός ως εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας και β) τίθεται το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Ο εκπρόσωπος Τύπου επικουρείται στο έργο του από έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων».

Αποζημίωση δικηγόρων υπηρεσίας και άλλων προσώπων

Παράλληλα στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας ανατίθεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε υπαλλήλους δικηγορικών συλλόγων ή δικηγόρους η επεξεργασία των μη εκκαθαρισμένων υποθέσεων νομικής βοήθειας και η έκδοση εντολής πληρωμής για την καταβολή του τμήματος της αποζημίωσης που προκαταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο από την παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας (προ της οριστικής εκκαθάρισης). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Τέλος, προβλέπεται ότι οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας, δικαιούνται πρόσθετης αποζημίωσης για έξοδα που αποδεδειγμένα πραγματοποίησαν για τη διεκπεραίωση της ανατεθείσας υπόθεσης, όπως σε ποινικές δίκες μακράς διάρκειας.

Πηγή: ministryofjustice.gr 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος