ΕΦΚΑ: Χάθηκαν πάνω από 961.000 ρυθμίσεις χρεών

14-05-2024 00:12

Οξύνεται το πρόβλημα χρέους προς τον ΕΦΚΑ, καθώς, εκτός από τα ληξιπρόθεσμα που προστίθενται, έχοντας οδηγήσει το σύνολό του στα 47,55 δισ. ευρώ, είναι μικρός ο αριθμός των οφειλετών που επιλέγουν να μπουν σε ρύθμιση.

Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, την ίδια στιγμή, χάνουν ρυθμίσεις λόγω αδυναμίας καταβολής των μηνιαίων δόσεων που είναι πολύ υψηλές. Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ, από το 1.956.671 ρυθμίσεις χρεών που έχουν γίνει, έχουν χαθεί στην πορεία οι 961.691. Στις ρυθμίσεις αυτές είχαν ενταχθεί συνολικά χρέη ύψους 25,3 δισ. ευρώ και στις ρυθμίσεις που δεν ολοκληρώθηκαν αντιστοιχούν οφειλές ύψους 17,48 δισ. ευρώ ή το 69%. Τα στοιχεία από την πιο πρόσφατη έκθεση του ΚΕΑΟ, που αναφέρεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2023, δείχνουν ότι η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν αποφέρει τα έσοδα που περίμενε ο ΕΦΚΑ.

Ακόμα και αν έχουν εισαχθεί κατά το παρελθόν μαζικά οι οφειλέτες σε αυτή (1.032.394), προσπαθώντας να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, άλλο τόσο μαζικά αποχωρούν (522.530), αδυνατώντας να καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις που τους αναλογούν, σύμφωνα με το χρέος που έχουν δημιουργήσει και τα πρόσθετα τέλη που τους έχουν επιβληθεί. Με δεδομένο ότι κάποιοι καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αποπληρώνοντας το σύνολο της οφειλής τους (402.445), απομένει πολύ μικρός αριθμός οφειλετών (107.419) για να μηδενίσουν και εκείνοι το χρέος τους προς τον ΕΦΚΑ.

Δεν απέδωσε η πάγια ρύθμιση

Έτσι, η πάγια ρύθμιση, αν και ενεργή, δεν αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα προς τον Φορέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παλαιότερη ρύθμιση των 120 δόσεων έχει πρόβλεψη για ρύθμιση χρέους που σε απόλυτους αριθμούς είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο της πάγιας. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος Δεκεμβρίου 2023 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ, από την έναρξη λειτουργίας του πριν από μία δεκαετία, έφτασαν σε πλήθος τις 994.980 για οφειλές ύψους 7,82 δισ. ευρώ.

Από αυτές, την ίδια περίοδο μόνο οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 345.743 και το ρυθμισμένο ποσό 4,68 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος από το ανωτέρω ποσό όμως, που δυνητικά μπορεί ακόμα να εισπραχθεί, δεν προέρχεται από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι ενεργή (800 εκατ. ευρώ), αλλά από την παλαιότερη των 120 δόσεων, που είναι ανενεργή (1,99 δισ. ευρώ). Ακριβέστερα, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, από 606.805 που έσπευσαν να ενταχθούν σε εκείνη μέχρι το 2020, όταν και επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, με συνολικό ποσό χρέους 5,55 δισ. ευρώ, έχασαν τη ρύθμιση κάτι λιγότερο από τους μισούς, δηλαδή οι 264.178 (ποσοστό 43,53%), αφήνοντας έτσι εκτός διαδικασίας αποπληρωμής
ποσό χρέους ύψους 2,82 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, ολοκλήρωσαν την καταβολή 120 δόσεων, εξοφλώντας χρέος 728.011.086 ευρώ, 174.256 οφειλέτες (ποσοστό 28,71%). Έτσι, έχουν απομείνει ενεργοί άλλοι 168.371 οφειλέτες (ποσοστό 27,74%), με το συνολικό ποσό χρέους που απομένει να εξοφληθεί να ανέρχεται σε 1,99 δισ. ευρώ. Η πορεία της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων είναι πολύ πιο περιορισμένη. Τα στοιχεία της έκθεσης του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι σε σύνολο 1.032.394 οφειλετών που την επέλεξαν (συνολικό ποσό χρέους προς ρύθμιση 11,26 δισ. ευρώ), οι 522.530 (ποσοστό 50,61%) βγήκαν εκτός διαδικασίας, δηλαδή δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα κάποια από τις μηνιαίες δόσεις που έπρεπε. Ως αποτέλεσμα, εκτός ρύθμισης βγήκε χρέος 9,22 δισ. ευρώ.

Μεγαλύτερες δόσεις

Με δεδομένο ότι οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης είναι 24, είναι προφανές ότι οδηγεί σε πολύ υψηλότερα ποσά καταβολής, ανά μήνα. Άρα προκύπτει ότι οι μισοί από τους οφειλέτες που εντάχθηκαν στην πάγια αντιμετωπίζουν πρακτική αδυναμία να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία και έτσι χάνουν τη ρύθμιση. Αντίθετα, ολοκλήρωσαν την καταβολή των δόσεων, εξοφλώντας το σύνολο του χρέους τους, 402.445 οφειλέτες (ποσοστό 38,98%), με το ποσό που εισπράχθηκε να ανέρχεται σε 1,23 δισ. ευρώ. Έτσι, έχουν απομείνει εντός ρύθμισης άλλοι 107.419 οφειλέτες (ποσοστό 10,4%), με το συνολικό ποσό που μπορεί να εισπραχθεί να ανέρχεται σε 800.943.485 ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ εντός του δ’ τριμήνου του προηγούμενου έτους (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) ανήλθαν σε 456.794.685 ευρώ. 

Στο 1,7 δισ. το ποσό που έλαβε το ΚΕΑΟ

Συνολικά το 2023, εισπράχθηκαν από το ΚΕΑΟ ποσά 1,7 δισ. ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν εισπραχθεί συνολικά 11,24 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 60,64% ή 6,81 δισ. ευρώ των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το υπόλοιπο 39,36% ή 4,42 δισ. ευρώ εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων. Ειδικά όμως για το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, ήταν ελάχιστα υψηλότερο το έσοδο από ρυθμίσεις (229.050.055 ευρώ), συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσό που εισπράχθηκε εκτός διαδικασίας ρυθμίσεων (227.744.630 ευρώ).

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που είναι και η μόνη ενεργή, στο τρίμηνο Οκτωβρίου -Δεκεμβρίου εισπράχθηκε το 24% ή 107.914.353 ευρώ από το σύνολο των εσόδων που κατέληξαν στον ΕΦΚΑ μέσω αυτής της διαδικασίας.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις, που δεν είναι ενεργές, κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά εισπραξιμότητας. Μοναδική εξαίρεση εκείνη των 120 δόσεων, που, παρά το γεγονός ότι είχε ενεργοποιηθεί το μακρινό 2019, ακόμα αποφέρει ένα διόλου ευκαταφρόνητο μέρος από τα συνολικά έσοδα προς τον ΕΦΚΑ. Ακριβέστερα, η συγκεκριμένη ρύθμιση απέφερε το δ’ τρίμηνο του 2023 ποσό 59.476.573 ευρώ ή το 13% του συνόλου.

Ανά Φορέα προκύπτει ότι τα περισσότερα έσοδα την ανωτέρω περίοδο εισπράχθηκαν από οφειλέτες του πρώην ΙΚΑ, άρα κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές (288.361.742 ευρώ ή 63,12%). Σημαντική ωστόσο ήταν και η συνεισφορά από τους μη μισθωτούς – οφειλέτες που πρόσθεσαν στα έσοδα άλλα 109.537.311 ευρώ (ποσοστό 23,97%).

 

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/ 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος