Δελτίο τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σχετικά με αντιδεοντολογική συμπεριφορά δικηγόρου

21-05-2024 07:06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σχετικά με εξακολουθητική αντιδεοντολογική και αντιδικονομική συμπεριφορά δικηγόρου στα Δικαστήρια του Βόλου.

Η θεσμική αποστολή του Δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης ερείδεται σε διεθνή κείμενα (απόφαση 45/121 της 14-12-1990 του 8 ου Συνεδρίου του ΟΗΕ, Σύσταση 21 (2000) της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Συνθήκη της Λισαβόνας, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κώδικας Δεοντολογίας CCBE κλπ.) καθώς και σε εθνικά (άρθρα 20 και 99 του Συντάγματος, Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος) στα οποία, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται ότι οι Δικηγόροι οφείλουν να προασπίζονται όχι μόνο τα συμφέροντα των εντολέων τους αλλά και το δικαιϊκό σύστημα στο σύνολό του. Επίσης, τα άνω κείμενα αναγνωρίζουν ότι τόσο το λειτούργημα του Δικαστικού Λειτουργού όσο και του Δικηγόρου έχει περιβληθεί με αυξημένο Κύρος, διότι η Πολιτεία τους έχει εμπιστευθεί υψηλή αποστολή και δη αυτή της προστασίας του Κράτους Δικαίου.


Ο Κώδικας Δικηγόρων (άρθρα 34 επ.) προβλέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δικηγόρου και μεταξύ των υποχρεώσεών του συμπεριλαμβάνεται η θεμελιώδης υποχρέωσή του να απευθύνεται στους Δικαστές, στους Εισαγγελείς και στους Δικαστικούς Γραμματείς με υπευθυνότητα και σεβασμό και να τηρεί τον ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (άρθρ. 41), σύμφωνα με τον οποίο ο Δικηγόρος πρέπει να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια, να συμβάλει στην επικράτηση της αλήθειας και
του Δικαίου, να τηρεί ευπρέπεια και μετριότητα εκφράσεων στις ενέργειές του καθώς και να περιφρουρεί, πάντα, το κύρος του Δικηγορικού Λειτουργήματος.


Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει εκδώσει, επανειλημμένα, δελτία τύπου, για την αντίθετη προς τις άνω αρχές συμπεριφορά συγκεκριμένης δικηγόρου - αρχηγού πολιτικού κόμματος εντός των Δικαστηρίων της χώρας κατά την εκδίκαση υποθέσεων, στις οποίες εκπροσωπεί εντολείς της. Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει, εξακολουθητικά, η συγκεκριμένη δικηγόρος, πλην της παραβίασης των άνω αρχών και υποχρεώσεων του Δικηγόρου, δυσχεραίνει την απονομή της Δικαιοσύνης, καθότι αντίκειται στους κανόνες της Ποινικής Δικονομίας και σε καμία περίπτωση δεν συμβάλει στη Δίκαιη Δίκη. Το τελευταίο δε χρονικό διάστημα η αντιδεοντολογική και αντιδικονομική συμπεριφορά της συγκεκριμένης δικηγόρου παρατηρείται στα Δικαστήρια του
Βόλου ενώ οι τριτοκοσμικές εικόνες απονομής της Δικαιοσύνης (προσβολές Δικαστηρίου, φωνασκίες, απαξιωτικές φράσεις περί χειραγώγησης της Δικαιοσύνης από τοπικό παράγοντα, παρεμπόδιση διέλευσης Δικαστή, αναφορές για μη νόμιμες κληρώσεις ενόρκων και Δικαστών κλπ.), που κάνουν το γύρο του κόσμου, εκθέτουν τη χώρα μας, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και ενέχουν αμφισβήτηση της επικράτησης της αρχής του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.


Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και τη διαφύλαξη της αρχής της Δίκαιης Δίκης προς προστασία των πολιτών υποχρέωση έχουν τα αρμόδια όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στον οποίο ανήκει η ανωτέρω δικηγόρος, στον οποίο και θα διαβιβάσουμε τα πρακτικά της ανωτέρω δίκης στα Δικαστήρια του Βόλου καθώς και δημοσιεύματα με δηλώσεις της ιδίας, στα οποία στοχοποιεί συναδέλφους μας αλλά και εν γένει τη Δικαιοσύνη. Η πολιτική ηγεσία δε του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εξασφάλιση ενός νομοθετικού πλαισίου ορθής λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα και η οποία επιχειρεί τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, οφείλει να καταδικάσει, άμεσα, το φαινόμενο αυτό ενώ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα υποβάλει, άμεσα, προτάσεις για τη θεσμοθέτηση ενός πλήρους νομοθετικού πλαισίου στους Κώδικες Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας, που θα διασφαλίζει την ακώλυτη και απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων.

 

Πηγή: https://ende.gr/ 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος