Μετάπτωση του ΟΠΣ Ολομέλειας στο G cloud (Παρασκευή 5/7 και ώρα 15:00 έως και Κυριακή 7/7/2024)

05-07-2024 19:23

Την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024 μέχρι Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024 προγραμματίζεται η μετάπτωση και η αναβάθμιση του υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Ολομέλειας στο G Cloud. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού δημιουργείται μια εξαιρετικά σύγχρονη ενιαία ψηφιακή πύλη προδικασίας για τους Δικηγόρους που διασφαλίζει:

• Την πιστοποίηση του δικηγόρου και της Δικηγορικής Ιδιότητας από τους Δικηγορικούς Συλλόγους

• Τη διαφάνεια στην είσπραξη και στην απόδοση πόρων στων Ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών των Δικηγόρων

• Τη νομιμότητα κάθε πράξης με την συσχέτιση των δεδομένων της προδικασίας και της κύριας δικαστικής διαδικασίας (Προεισπράξεις, Αποϋλοποιημένα ένσημα κ.λπ)

• Την Αναγνώριση από τρίτα συστήματα της ιδιότητας του δικηγόρου με υποστήριξη του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα όπου είναι απαραίτητη η συμμετοχή των Δικηγόρων (Κτηματολόγιο, Έρευνα και ηλεκτρονική υποβολή πράξεων, Υποθηκοφυλακεία Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημοτολόγιο, Μητρώο πολιτών – Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, Ένορκες Βεβαιώσεις, κ.λπ.)

• Την υποστήριξη και διευκόλυνση των δικηγόρων στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους με την προσθήκη νέας δικηγορικής ύλης σύμφωνα με το Ν.5095/2024 (κληρονομητήρια, προσημειώσεις, Σωματεία, ένορκες βεβαιώσεις, εξόφληση γραμματίων Νομικής Βοήθειας).

• Πλατφόρμα Παρακολούθησης Πειθαρχικής Διαδικασίας

• Την απελευθέρωση και αποφόρτιση των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των δημόσιων υπηρεσιών, διότι μεγάλο μέρος των απαιτούμενων υπηρεσιών εκτελείται άμεσα με αξιοπιστία και αυτάρκεια από τους 46.000 Δικηγόρους με την ηλεκτρονική κατάθεση των εγγράφων τους.

• Την άμεση επέκταση όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλα τα Δικαστήρια και τις διαδικασίες της χώρας με την ολοκλήρωση των ψηφιακών έργων εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης

Λόγω των απαιτούμενων εργασιών το σύστημα θα είναι εκτός λειτουργίας για το διάστημα αυτό.

Ο Δικηγόρος κατά την πρώτη του είσοδο στα νέο σύστημα (Portal, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Κτηματολόγιο, κ.λπ)., θα πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσει τους κωδικούς του, χρησιμοποιώντας το Email ή το κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει στον Δικηγορικό του Σύλλογο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί με Email σε όλους τους δικηγόρους της χώρας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων ενεργοποίησης των κωδικών δημιούργησε τηλεφωνικό κέντρο με κεφαλικό νούμερο 210 3398 230 όπου 12 υπάλληλοι θα μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τους Δικηγόρους.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί από την Δευτέρα 8/7/2024 έως και την Παρασκευή 12/7/2024 από τις 9:00 πμ έως και της 17:00 μμ.

 

 

 

Πηγή: https://www.dsa.gr/ 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος