Νέες αλλαγές στην διάταξη της αυτεπάγγελτης δίωξης των τραπεζικών στελεχών

10-07-2024 07:32

Από 1-7-2024 τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση του άρθρου 405 ΠΚ, με την οποία καταργήθηκε το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών.

Μέχρι και την 1η Ιουλίου για την ποινική δίωξη του αδικήματος της απιστίας κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα χρειαζόταν έγκληση από το πληττόμενο τραπεζικό ίδρυμα. Απαιτείτο επομένως, οι ίδιοι οι δράστες να καταθέτουν έγκληση σε βάρος του εαυτού τους, διαφορετικά να μην μπορεί να κινηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους, το οποίο βέβαια οδηγούσε σε ένα καθεστώς ατιμωρησίας.

Με τον ν. 5090/2024 τροποποιήθηκε το επίμαχο άρθρο (405 Π.Κ.) και διορθώθηκε το άτοπο της διάταξης αυτής, με αποτέλεσμα πλέον το αδίκημα της απιστίας κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα να διώκεται αυτεπαγγέλτως και όχι κατ' έγκληση.

Λίγες ημέρες ωστόσο, πριν την θέση σε ισχύ της νέας αυτής διάταξης και δια της υπ΄αρίθμ. αρ. 182/45 19.6.2024 Τροπολογίας, διαμορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο που θέτει νέες προϋποθέσεις για την αυτεπάγγελτη δίωξη του συγκεκριμένου αδικήματος.

Ειδικότερα, στο άρθρο 2 της τροπολογίας με τίτλο «Έκθεση επιθεωρητών Τράπεζας της Ελλάδος προς τον σκοπό διερεύνησης τραπεζικών υποθέσεων» προβλέπεται ότι:

«Κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019, Α' 95), αν η απιστία στρέφεται κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος και αφορά σε αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων, οφειλών ή χρεών, ή στρέφεται κατά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ζητά από την Τράπεζα της Ελλάδος την πρόταση δύο (2) επιθεωρητών αυτής, οι οποίοι, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, συντάσσουν έκθεση, με την οποία διαπιστώνεται παράβαση ή μη του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές του κάθε φορέα και η ύπαρξη βέβαιης και οριστικής ζημίας που συνδέεται αιτιωδώς με την τυχόν παράβαση και έχει προκληθεί στην περιουσία του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως αυτή αξιολογείται κατά τον σκοπό του ιδρυτικού του νόμου, καθώς και το ύψος αυτής.».

Επομένως, τίθεται ως προϋπόθεση για την άσκηση τέτοιας ποινικής δίωξης η σύνταξη έκθεσης δύο επιθεωρητών της Τράπεζας της Ελλάδος, ήδη από το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να αξιολογήσουν το κατά πόσο υπήρξε πράγματι παράβαση του νόμου, καθώς και την ύπαρξη και το ύψος της ζημίας που προκάλεσε η παράβαση αυτή. 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος